• Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w praktyce

  Czyli kształtowanie przewagi konkurencyjnej, rynkowej i funkcjonalnej.

  Jakie techniki stosować w ochronie aktywów przedsiębiorstwa?
  Kto i co jest niebezpieczeństwem?
  Gdzie szukać zagrożeń?

  Cel szkolenia:

  Po ukończeniu zajęć słuchacz powinien posiadać wiedzę z zakresu skutecznej ochrony istotnych danych dla przedsiębiorstwa, a także umiejętność bezpiecznego działania i pracy z zachowaniem dobrej praktyki ochrony aktywów. Dodatkowo, osoba przeszkolona otrzymuje certyfikat określający obszar prawa i stosowania dobrej praktyki w zakresie przedstawionej wiedzy, zgodny z zakresem szkolenia.

  Bezpośrednim celem szkolenia jest praktyczne uświadomienie słuchacza w zakresie pola zagrożeń dotyczących ochrony aktywów firmy i zinternalizowanie przez niego technik zaradczych.  Plan i tematyka spotkania:

  1. Wprowadzenie w obszar właściwości i charakterystyki danych i informacji chronionych

  – Bezpieczeństwo informacji jawnych

  – Akty prawne związane z ochroną informacji

  – Atrybuty bezpieczeństwa informacji

  – Zasady zapewnienia bezpieczeństwa informacji

  – Normy w przetwarzaniu informacji

  – Procedury „Best practice”, jako alternatywa do norm ISO

  1. Problemy związane z ciągłością pracy i działania firmy

  – Doskonalenie procesu zachowania bezpieczeństwa informacji

  1. Nieuczciwa konkurencja – wprowadzenie do tematu.

  – Zapisy prawa związane z tematem, - o ochronie konkurencji i konsumentów, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  – Opis czynu nieuczciwej konkurencji

  1. Tajemnica przedsiębiorstwa.

  – Kiedy informacja i dane stają się tajemnicą przedsiębiorstwa?

  – Regulacje i uprawnienia wynikające z prawa do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa

  – Ochrona danych, w tym osobowych, baz danych, patentów, programów komputerowych, procedur, własności intelektualnej, projektów, praktyk pracy i innych aktywów stanowiących kluczowe zasoby firmy

  – Opis przykładowych informacji i danych mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa

  1. Dobra praktyka w ochronie danych przedsiębiorstwa.

  – Jak nie dopuszczać do aktu ujawnienia tajemnic i obszarów strategicznych firmy

  – Opis sytuacji, w których może dochodzić do ujawnienia tajemnic firmowych

  – Prawne sposoby i procedury zapobiegania ujawnienia tajemnicy firmy wobec pracowników własnych i osób trzecich – umowy z pracownikami, firmowe procedury pracy, standaryzacja stanowiska pracy

  – Zapisy umów pracowniczych i innych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo firmie także po ustaniu stosunku pracy (wzory takich dokumentów)

  1. Jak chronić pracowników w sytuacji pokusy ujawnienia danych firmowych lub prób przejęcia pracownika przez konkurencję, w jakie umiejętności miękkie ich wyposażyć?

  – Rola partycypacji zasad działania firmy przez pracowników

  – Znaczenie struktury instytucji dla zachowania tajemnicy

  – Wiodąca funkcja kadry kierowniczej przedsiębiorstwa w stosowaniu polityki bezpieczeństwa

  – Zagrożenia związane ze zjawiskiem agregowania uprawnień do posiadania wiedzy i dostępu do systemów informatycznych

  1. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a odpowiedzialność cywilno prawna.

  – Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

  – Odpowiedzialność karna związana z naruszeniem tajemnic firmowych

  1. Administrator Danych Osobowych (ADO), Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), osoba przetwarzająca dane, w tym osobowe.

  – Zakresy działalności i odpowiedzialności, odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i cywilna

  1. Stanowisko pracy z danymi osobowymi.

  1. Osoba przetwarzająca dane, w tym osobowe, lub inne aktywa firmowe.

  1. Dobra praktyka przetwarzania danych osobowych i innych danych.

  – Rozpoczęcie, i zakończenie pracy z danymi

  – Skuteczne niszczenie danych

  – Bezpieczne sposoby przesyłania danych

  1. Specyfika tzw. danych wrażliwych, obszary kosztów związanych z ich utratą dla przedsiębiorstwa

  1. Polityka Bezpieczeństwa informacji (PBI)
   – Podstawowy dokument w ochronie danych.

  1. Sposoby utraty danych i identyfikacja zagrożeń.

  – Jak „pracuje” wyłudzacz danych, jak działa nieuczciwy Head-Hunter, jak zachować się np. w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej?

  1. Weryfikacja tożsamości
   – Podstawa bezpiecznego udostępniania danych.

  1. Zagrożenia utraty prywatności.

  17.Casusy.

  – Ciekawe przypadki przejęcia wiedzy, casusy nieuczciwej konkurencji

  – Stan zagrożenia w Polsce i na świecie, media o ochronie i utracie firmowych danych.


  Cena szkolenia - 850 zł