• Podstawowy kurs dla osób bezpośrednio przetwarzających dane osobowe.

  • Wiedza przyswojona w czasie kursu wypełnia zakres prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiednich rozporządzeń, dobrej praktyki.
  • Uczestnik kursu zapoznaje się także ze skorelowanymi tematycznie przepisami innych ustaw m. in. - o bazach danych, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, innych powiązanych rozporządzeń.
  • Po ukończeniu zajęć słuchacz powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a także umiejętność bezpiecznego działania i pracy z zachowaniem dobrej praktyki ochrony danych.
  • Dodatkowym celem szkolenia jest praktyczne uświadomienie słuchacza w zakresie pola zagrożeń w przetwarzaniu danych osobowych i zinternalizowanie przez niego technik zaradczych.
  • Pozytywny wynik egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania Certyfikatu ukończenia Kursu ODO_1.
  • Cena kursu - 300 zł.

  • Bezpośrednim celem kursu jest wyposażenie słuchacza w umiejętności i niezbędną wiedzę potrzebną do bezproblemowej i swobodnej pracy z danymi osobowymi.
  • Osoba, która z sukcesem ukończy kurs zapoznała się z umiejętnościami i zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku na którym przetwarza się dane osobowe.
  • Kurs jest przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów, literatury opisującą temat, zaleceń GIODO - Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jego wskazań oraz wieloletniej praktyki najlepszych fachowców wdrażających kompletne systemy ODO - ochrony danych osobowych.
 • Podstawowy kurs dla osób bezpośrednio przetwarzających dane osobowe.

  • Wiedza przyswojona w czasie kursu wypełnia zakres prawny wynikający z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiednich rozporządzeń, dobrej praktyki.
  • Uczestnik kursu zapoznaje się także ze skorelowanymi tematycznie przepisami innych ustaw m. in. - o bazach danych, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, innych powiązanych rozporządzeń.
  • Po ukończeniu zajęć słuchacz powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, a także umiejętność bezpiecznego działania i pracy z zachowaniem dobrej praktyki ochrony danych.
  • Dodatkowym celem szkolenia jest praktyczne uświadomienie słuchacza w zakresie pola zagrożeń w przetwarzaniu danych osobowych i zinternalizowanie przez niego technik zaradczych.
  • Pozytywny wynik egzaminu końcowego uprawnia do otrzymania Certyfikatu ukończenia Kursu ODO_1.
  • Cena kursu - 300 zł.

  • Bezpośrednim celem kursu jest wyposażenie słuchacza w umiejętności i niezbędną wiedzę potrzebną do bezproblemowej i swobodnej pracy z danymi osobowymi.
  • Osoba, która z sukcesem ukończy kurs zapoznała się z umiejętnościami i zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku na którym przetwarza się dane osobowe.
  • Kurs jest przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów, literatury opisującą temat, zaleceń GIODO - Generalnego Inspektora Ochrony Danych, jego wskazań oraz wieloletniej praktyki najlepszych fachowców wdrażających kompletne systemy ODO - ochrony danych osobowych.
 • Zaawansowany kurs zarządzania przetwarzaniem danych osobowych.

  • Słuchacz zapoznaje się z kompletem wymaganych prawem dokumentów i procedur.
  • Zaznajomiony zostaje z dodatkowymi procedurami i dokumentami wynikającymi z tzw. dobrej praktyki.
  • Kurs oprócz wiedzy merytorycznej zawiera elementy technik miękkich niezbędnych w kontaktach interpersonalnych, zwłaszcza w sytuacjach zmiany t.j. wdrażania nowych procedur, dokumentacji i nowego sposobu pracy.
  • Po pozytywnym ukończeniu kursu i zaliczeniu testów końcowych słuchacz otrzymuje imienny Certyfikat ukończenia kursu ODO_2.
  • Cena Kursu - 750 zł.

  • Głównym zadaniem kursu jest przygotowanie słuchacza do pełnienia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
  • Uwaga. Wskazane jest by słuchacz tego kursu ukończył wcześniej podstawowy kurs ODO_1 - Ochrona Danych osobowych w praktyce.
 • Kurs zaawansowany dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Administratorów Danych Osobowych (ADO), Kadry Zarządczej i Kierowniczej, Project Managerów zarządzających zmianą.

  • Kurs prowadzi słuchacza poprzez scenariusz wdrażania ODO w danym obszarze logistycznym.
  • Prezentowany jest pełen zestaw dokumentacji merytorycznej ODO wymaganej w czasie wdrożenia.
  • Słuchacz zaznajamiany jest z dokumentacją wewnętrzną wdrażającą kolejne fazy procesu i dokumentacji ODO.
  • Prowadzony jest warsztat przygotowywania dokumentacji wewnętrznej zgodnie z dobrą praktyką logistyczno-urzędniczą.
  • Uczestnik kursu prowadzony jest poprzez działania:
   • administracyjne
   • informatyczno-proceduralne
   • osobowo-personalne w odniesieniu do osób przetwarzających dane osobowe
   • ewidencyjne i regulacyjno-nadzorcze
   • informacyjne
   • korygujące
  • Oprócz informacji merytorycznych słuchacz zapoznawany jest z działaniami umożliwiającymi pokonywanie trudnych punktów i przeszkód w procesie wdrażania ODO.
  • Słuchacz zapoznawany jest z podstawami założeniami procesu zmiany.
  • Po pozytywnym ukończeniu kursu i zaliczeniu testów końcowych Słuchacz otrzymuje imienny Certyfikat ukończenia kursu ODO_3.
  • Cena kursu - 1 750 zł.

   • Głównym zadaniem kursu jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia kompletnego procesu wdrożenia systemu Ochrony Danych Osobowych.
   • Uwaga. Wskazane jest by słuchacz tego kursu ukończył wcześnie zaawansowany kurs ODO_2 - Zostań ABI - wyzwanie dla ambitnych. Kompendium wiedzy przetwarzania danych osobowych i zarządzania nimi.